# ایران_زشت

بیانات

دشمن            جنایت               مبارزه           جنگ        منافق                   تهدید دفاع                                هشدار دشمن  .... دشمن ... دشمن ........ دشمن !!!    چه حسی بهت دست میده ؟؟!! خوب یا ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 14 بازدید