غزه ... اسرائیل


بى لیاقتى و نداشتن کارایى سازمان ملل و شوراى امنیت کاملا مشخصه. هرجاى دیگه دنیا این اتفاق جنگ غزه افتاده بود کشور زورگو رو سرویس میکردن و ۶٠ نوع قطعنامه براش صادر میکردن. اما حالا چون جنگ بین اسرائیل و حماسِ و آقاى آمریکا پشت اسرائیلِ، دولت هاى غربى کلا بیخیالن!

همین آقاى روسیه خانم کریمه رو عین هلو گرفت تازه کمترم آدم کشت الان هنوز تهدید به تحریمش میکنن و ولش نمیکنن. تو ایران خون از دماغ یکى میاد فریادشون بلند میشه (که باید هم بلند شه). حالا تو روز روشن اسرائیل موشکو میکوبه وسط ۴ تا طفل معصوم اصن انگار نه انگار! یکی نیس بگه خب لامصب هی میگی که تونل داره تونل داره برو تو تونل بجنگ! تونل که از طبقه سوم بیمارستان و مدرسه رد نمیشه!!!

طبیعى هم هست نتیجش این میشه که مقامات کشورهاى دیگه مثل کشور خودمون به راحتى بهره بردارى تبلیغاتی میکنن و سازمان ملل، تشکیلات و نهادهاى وابستشو به اونجاشون هم حساب نمیکنن و جملات گهربار کاغذپاره و حیاط خلوت تولید میشه! حق هم دارن خب!!

مورد دومم که رو اعصابمه غزه ى دومیه که تو سوریه و عراق توسط داعش اتفاق افتاده و کسى بهش توجه نمیکنه. چرا؟ نمیدونم!

/ 0 نظر / 26 بازدید