هجوم نمیدانم ها !

این روزها پر از فکر، پر از خیال و اضطرابم! پر از امید و نومیدی، پر از نمیدانمم!

چیزی در من است که روز و شب آرام ندارم

     چیزی از جنس جستجو

          چیزی مثل خیال یک آرزو !

 

/ 0 نظر / 55 بازدید