من و رضا

هفته گذشته بعد دو سال زندگى مشترک با رضا تو لندن از هم جدا شدیم. دوران پر فراز و کم نشیبى بود و الان که نگاه میکنم پر از خاطره هاى خوب لبخند. تلخى ها و سختى ها به چشم و یادم نمیاد واقعا. من که همین الانم که دارم این متنو مینویسم دلم براش تنگ شدهافسوس. اما چه کنیم که زندگى پر از این لحظه هاس. پر از زمان های تغییر! زمانى که باید وارد محیط یا مرحله ى جدیدى بشى. باز خدا رو شکر همچنان تو یه شهریم و هروقت بخایم میتونیم همو ببینیم. 

با کلى خاطره خوب شب آخر ساده خدافظى کردیم و اومدم سوار مترو شدم. وقتى قطار داشت از شرق لندن به غرب میرفت، من هم تو خاطرات خودم سیر میکردم. آخر شب بود و قطار هم تقریبا خالى. تنها صدای حرکت قطار رو ریل تو فضا بود و 4-5 تا مسافری که سرشون به کار خودشون بود... عین فیلما! و حس و حال اینجور خداحافظى ها تو غربت رو فقط غربت نشینا درک میکنن.

 یاد اولین تماسش که کاری بود افتادم، یاد زمانى که با هم برا ویزا اقدام کردیم، یاد سفر دوبى و گشت و گذار و شنا تو ساحل جمیرا، یاد شب هاى درس و امتحان و مقاله و شر و ور ها و پیچوندن ها و غرهایى که به درس و دانشگاه و استاد میزدیمنیشخند. یاد شب خوابیدن ها و گاهى مکافات هاى خودم و تنظیمات نور چراغ و غژ غژ صندلیشکلافه. یاد غذا درست کردن ها و برنج نصف کردن ها که هیچ وقت به تفاهم نرسیدیم از وسط نصف شده یا نه خنده... یاد تبلیغات غذا و تامل بعد از غذا... خاطراتمون با آرش و کنسرت اندى. لندن گردى هامون تا ٢ نصفه شب. یاد عکاسى ها که میرفتیم بیرون و رضا با ٢٢٠٠ تا عکس و من با ٢٢ تا عکس برمیگشتیمخجالت. یاد نایت کلابى که هیچ وقت نرفتیم! سینماى باربیکننیشخند، پل میلینیوم و پلیس و قایق و هلیکوپترعینک، غرش هاى صبحگاهیش، مراسم فارغ التحصیلیش و گندى که زدم نیشخند... یاد آهنگ هایى که با هم گوش دادیم و از انتخاب هاى اون sad violin و secret garden مژه. یاد مصیبته مصیبته حقیقته مصیبته داریوش، یاد شیرازى بازیاش که دهن منو سرویس میکرد گاهىچشمک... و...و... اووووو یه عالمس.....

قطار ایستگاه به ایستگاه میرفت و دور میشد و من هم ایستگاهاى مختلف زندگیم رو تو این دوسال میدیدم... ایستگاه بعد زندگی جدید با بهار زندگیم قلب

 

داستان زیاد و خاطرات فراوون...

امیدوارم همیشه هرجا هست سالم و شاداب و موفق باشه. 

 

/ 2 نظر / 44 بازدید
راز پاییز

کلا خیلی خوب نوشتی. چقدرخوشحالم که با بهار زندگی روزای خوبی رو کنار هم خواهید داشت،شاد باشین

مهم نیس

:((vaaaaaaaaaaaay ashkam dar umad