حرفی برای گفتن نمانده ... چیز خاصی هم ندارم بگم ! ترجیحا بهتره مدتی برم ... تا خوبتر شم و یکم خودسازی کنم ! ... پیشاپیش عیدتان مبارک ! سال خوبی رو برای همه آرزومندم ! برای همه دوستان ... مارال ، سحر ،‌ محیا ، بهاره ، سروش ، قدیمی ها و بچه های دانشگاه و همه و همه ... بهاره جون از ما دلخور نباش ! دست خودم نبود ... برای سحر و محیا هم آرزوی خوشبختی دارم....

بهار آمد ولی از گـل خبر نیست

در اینجا از پرستـو ها اثر نیست

در زنـدان من بگشا چه ترسی ؟

مرا بهـر پریدن بـال و پـر نیست