پسم رب الحسین !

... تا آدمم نکردی برم نگردون ...

ای وای .... ای وااااااای .... خدااااا ....

جنایات این اسرائیل وحشی  واقعا دل هر بیننده ای رو - حتی سنگ دل ترین و فاسق ترین اون ها رو - ..... به رحم میاره ... آخه چرا بچه ها رو میزنن ؟

خدایا ... تا کی ؟!! ای خدااااااااااااااااااااااا ...

از خودم بدم میاد ... هیچ غلطی نمیتونم بکنم .......گر بدین سان باید زیست ، من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوائی نیاویزم بر بلند کاج خشک کوچه ی بن بست ....

دلهامون سوخت ... دلهامون شکست ... تازه جدیدا دوستم از معصومیت بچه ها نوشته بود ... دلم سوخت ! این همه پروانه رو دیشب تو بمبارون قانا پرپر کردن ... نامردا ! بی انصافا !

چی باید گفت ؟ ...  افسوس

                                        افسوس

                                                افسوس .......

 

افسوس ز بـیــداد جـفـــــا بال و پرم سوخت

چون شمع شب افروز زپا تا به سرم سوخت

فرق و من و پروانه در این بود :

پروانه پرش سوخت ولی من جگرم سوخت