من

         از نهايت شب

                             حرف ميزنم 

 من

         از نهايت تاريکی

                             و از نهايت شب

                                                   حرف ميزنم

 اگر به خانه ی من آمدی

 برای من

            ای مهربان

                             چراغ بياور

 

 و يک دريچه که از آن

                             به ازدحام کوچه ی خوشبخت

                                                             بنگرم ...

 

 

****************

لينک دانلود کليپ صوتی تصويری همين متن برای بادبزن دلم و ديگر دوستانم

از اينجا دريافت کنيد ...