شهادت پيامبر اکرم (ص) و امام حسن (ع) رو به همه دوستان تسليت ميگم

با عرض معذرت از همه دوستان ...

 .... من برگشتم ....

 

بـهـار آمد ولی از گل خبر نيست                          در اينجا از پرستـوها اثر نيست !

 در زنـدان من بگشــا چه ترسـی                          مرا بهـر پريـدن بال و پر نيست !!!