دلم تنگ است ، دلم ميسوزد ....

 دلم ميسوزد از باغی که ميسوزد ....

 نه بيداری ، نه ديواری ، نه دستی از سر ياری ، مرا آشفته ميداند چنين آشفته بازاری ........

 چه دل است اين دل من !!!

 

 

*****************

داشتم با دوستم سر يه متن بحث ميکردم ، يه قسمتش بود اون ميگفت بايد اينجا بنويسم ”با قلبی سرشار از ...“ ، من ميگفتم بنويس ”با دلی سرشار از ...“ !!! راستش وقتی دليلش رو ازم میپرسيد نميتونستم به زبون بيارم و قانعش کنم . البته شايد نظر اون از لحاظ ادبی زيباتر بود ولی من ديوونه نميدونم چرا واسم فرق داشت ...!! اصلا اگه قلب بهتره چرا مثلا نميگيم قلبم برات تنگ شده ؟؟!! 

حالا اصلا بگو مگه فرق دارن با هم ؟؟؟ اينو بهم بگيا ... قلب با دل يکيه يا نه ؟؟؟

ولی من دل رو از قلب بيشتر دوست دارم ....