من تبريک نگم ٬ کی بگه ؟

تو کل سال يه عيد غديره که فک و فاميل و دوست و آشنا يادشون مياد چهار نفر دارن اين گوشه دنيا زندگی ميکنن !‌ لذا همه با هم يهويی کل صله رحم انجام نشده را در اين روز بر سر ما خالی ميکنند !!!

تبريک هم بگم :

 عيد همتون مبارک !

 

واسه اينکه به اين روزا هم بی ربط نباشه امروز حرف دل نميزنم .

به جاش يه بخش نهج البلاغه رو که خيلی دوست دارم و تو دفترم يادداشت کرده بودم رو اينجا مينويسم . نه بابا اينکاره نيستم ، ولی سالی يه دفعه که ميری سراغش ميبينی چيزای جالبی داره !

اينه :‌ درد دل امام علی (ع) از ماجرای سقيفه

... آگاه باشيد ! به خدا سوگند ابابکر جامه ی خلافت را بر تن کرد ، در حالی که ميدانست جابگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسياب است به آسياب ...

... پس صبر کردم در حالی که گويا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود و با ديدگان خود مينگريستم که ميراث مرا به غارت می برند !!‌ ...

 

 

                      چون اوج کمال بشری میبينم

                                                     چون جمع صفات آدمی میبينم

                       در دورنمای عالم انسانی

                                                     کوتاه سخن فقط علی ميبينم